Als je zoekt naar oplossingen, vind je ze vanzelf.

Zo’n vijftien procent van de Nederlandse bevolking is ziek of heeft een beperking. Alleen al in Heerlen gaat het dan om ongeveer 14.000 mensen.

In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of uitgesloten. 

Voor mensen met een beperking betekent een inclusieve samenleving dat ze meedoen op voet van gelijkheid, dat ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking.

Het Inclusie Platform Heerlen werkt nauw samen met de gemeente Heerlen aan de Lokale Inclusie Agenda (LIA) Heerlen. 

“Niets over ons, zonder ons”