In de gemeente Heerlen is het - net als in alle andere gemeenten - heel belangrijk dat iedereen mee kan doen! Zowel met of zonder beperking. Daarom is er in de gemeente Heerlen een Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Dat gaat over digitale toegankelijkheid, fysieke toegankelijkheid, maar ook sociale toegankelijkheid. De Global Goals helpen daarbij.

https://vng.nl/sites/default/files/2022-04/Handreiking%20Global%20Goals%20en%20lokale%20inclusie.pdf

De wethouders van Heerlen zijn nauw betrokken bij de Lokale Inclusie Agenda, kijk naar dit filmpje om te zien hoe bevlogen zij vertellen over de Global Goals.

 

Samenwerking  kan altijd beter

In samenwerking met de Gemeente Heerlen heeft het Inclusie Platform Heerlen zich als doel gesteld Heerlen toegankelijker te maken.

Toegankelijkheid en bewustwording uit dit verdrag vormen de speerpunten voor de komende jaren. Men kan denken aan: openbare gebouwen, gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, scholen, bibliotheken, toneelverenigingen, bioscopen, schouwburg, stemlokalen, winkels, horeca, openbaar vervoer, inrichting openbare ruimte (wegen, trottoirs, fietspaden, ruimte rondom station of bushaltes), culturele evenementen enz.
Wij noemen dit project: Heerlen Toegankelijk oftewel Heerlen Inclusief.

Om een goed beeld te krijgen van de toegankelijkheid van winkels en andere voorzieningen in onze stad, anno 2018/2019, is een project van start gegaan met als doel het op een positieve manier kijken naar de bereikbaarheid van, de toegankelijkheid van en de serviceverlening in de verschillende voorzieningen.

Leden van het Inclusie Platform Heerlen (veelal ervaringsdeskundigen) bezoeken (schouwen) winkels en horecagelegenheden, zonder vooraankondiging, om de toegankelijkheid te bekijken en zo nodig adviezen te geven voor het vergroten van deze toegankelijkheid. Het betreft de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking (rolstoel, slecht ter been of anders), een visuele beperking (slechtziend of blind) of auditieve beperking (slechthorend of doof).

Een verslag van deze “schouw” wordt vervolgens afgegeven bij de desbetreffende winkel of horecagelegenheid of per email verzonden. Aanbevelingen om de toegankelijkheid te vergroten staan in dit verslag.
Een aantal maanden later volgt een 2e bezoek (schouw) en het verslag hiervan wordt geplaatst op deze website ter informatie van de inwoners en bezoekers van Heerlen.

Mochten er vragen zijn, heeft u advies nodig inzake de toegankelijkheid van uw winkel of horecagelegenheid of wilt u een schouw laten uitvoeren, dan kunt u terecht bij:

Bestuur Inclusie Platform Heerlen
mail: info@inclusieplatformheerlen.nl